Sekce obecných informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací k závodům Hamrman Tour dávám společnosti Sport Future Group, z.s. se sídlem Rumjancevova 1231/13, Liberec 1, 46001 IČ: 03440419 (dále jen "spolek") souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených  při registraci (dále jen "osobní údaje"). Souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván spolku za účelem: evidence členství ve sportovních organizacích, evidence, vyhodnocování a zveřejňování sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), evidence a vyhodnocování sportovní výkonosti, včetně s tím související poskytované finanční podpory, vedení uživatelských účtů v rámci webových portálů a dále pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení správcem či třetími osobami.    

        Ze strany přihlášeného se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje mohou být spolkem zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může spolek pověřit další osobu - zpracovatele.    

       Přihlášený prohlašuje, že byl(a) poučen(a) o právu na přístup k osobním údajům. Prohlašuje, že byl(a) poučen(a) o tom, že pokud by se domníval(a), že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat spolek o vysvětlení a dále může požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn.