Struktura závodníků

18.06.2014 23:00

K 18.6.2014 máme přihlášených 23 závodníků na Hamrman 70.3 a stále se hlásí noví!

 

Věková struktura závodníků je různorodá a tak nastíníme alespoň průměrný věk:

Průměrné dat. narození   1978,9
Průměrné dat. narození mužů 1977,5
Průměrné dat. narození žen 1983,4