PROPOZICE Hamrman 70.3/Sprint/Hobby

HAMRMAN triatlonový víkend

3. ročník HAMRMAN triatlonového víkendu se bude konat dne: 15.7-16. 7.2017
Místo konání: areál pláže Hamerského jezera, obec Hamr na Jezeře
www: hamrman.webnode.cz
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
POŘADATEL: Sport Future Group, z. s.
ŘEDITEL ZÁVODU (informace): Jan Kubeš, tel.: +420 777 011 125, E-mail: hamrmantour@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Závod je určen pro širokou sportující veřejnost a  je vhodný i pro naprosté začátečníky a ty, kteří chtějí triatlon zkusit poprvé.

Pro start není zapotřebí žádná licence, každý závodník se musí při prezentaci identifikovat a podepsat "Souhlas se startem v závodě".

ČASOVÝ HARMONOGRAM - orientační

Pátek 14.7.2017

Příprava tratí. (bez registrace)

Sobota 15.7.2017

07:30 - 9:45 hod       - Prezentace (1/2 Ironman, Sprint a Hobby triatlon)

                       - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10hod -  Ukládání věcí do depa

10:15 - 10:45  -  Rozprava - hlavní závod

11.00              - START - Hamrman 70.3

15:00              - CÍL (1.závodník)

cca 18:00       - CÍL (poslední závodník)

18:15 - 18:45  - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

19:00              - Losovačka (případně dříve)

19:00-22:00    - Pasta párty

Neděle 16.7.2017

07:30 - 9:45 hod       - Prezentace (Sprint a Hobby triatlon)

                       - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10hod -  Ukládání věcí do depa

10:15 - 10:30  - Rozprava - hlavní závod
11.00             - START - Sprint triatlon

11:15             - START - Hobby triatlon

cca 13:30      - CÍL (poslední závodník)

14:00             - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

14:15             - Losovačka  (případně dříve)

Zvláštní ustanovení:
 - závodí se dle Pravidel ČSTT a těchto Propozic.

 - každý účastník závodu se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

 - na cyklistickou část je povinná přilba

 - na trati cyklistiky budou nebezpečná místa zajištěna pořadateli, trať cyklistiky nebude plně uzavřena

 - závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů Policie ČR, pořadatelů a budou ctít pravidla ČSTT.

 - závod je zdravotnicky zajištěn

 - jízda v háku není povolena (no drafting) - Minimální rozestup mezi závodníky je 10m. Věříme, že závodíme v duchu fair play a není třeba tedy kontroly po celé délce tratě

- účastník závodu souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími pořadatele, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná.

- pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla nebo průběh, principy, výsledky či provozování závodu

- každý závodník svým podpisem při převzetí čísla stvrzuje, že v minulosti nepoužívál nedovolené prostředky (doping), a že za něj nebyl trestán (tj. nebyl mu vystaven zákaz účasti na závodech od antidopingové komise). Pokud toto ustanovení poruší , bude ze závodu okamžitě vyloučen a pokutován částkou 5 000,-Kč.

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem a právo na zrušení závodu (tuto variantu si nepřipouštíme).

 

Doplňující informace:
Občerstvení je zajištěno v průběhu závodu i po závodě.

Sprchy jsou k dispozici v areálu kempu Hamr na Jezeře.

Během závodů bude depo uzavřeno a to vždy do vyhlášení výsledků.

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele. V cíli je nutno čip odevzdat. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení..

Kategorie:

HAMRMAN 70.3 a Sprint triatlon

Kategorie Věk plavaní Kolo  Běh
M1/Z1 18-29         1900/750m 90/26km  21/7km
M2/Z2 30-39 1900/750m  90/26km   21/7km
M3/Z3 40-49 1900/750m 90/26km 21/7km
M4/Z4 50+ 1900/750m 90/26km 21/7km
Štafety M/mix/Ž 1900/750m 90/26km 21/7km

Startovné (Platí přihlášení + zaplacení!)

Zaplacení musí být do 7 dní od registrace, jinak se registrace zruší a bude nutná registrace nová.

 

 

Hamrman 70.3 Individuál

SOBOTA

 

Hamrman Sprint Triatlon

NEDĚLE

 

Hamrman Hobby Triatlon

NEDĚLE

 

Individuální závod

 

Individuální závod

 

Individuální závod

Přihlášky a startovné:

Max. 160 lidí

 

Max. 150 lidí

 

Max. 100 lidí

Přihlášení a zaplaceni
do 28. 2. 2017

1500,- Kč

 

500,- Kč

 

450,- Kč

Přihlášení a zaplaceni
do 19. 6. 2017

1700,- Kč

 

550,- Kč

 

500,- Kč

Přihlášení a zaplaceni

od 19.6 2017 (na místě)

1900,- Kč - (bez trička a jména na čísle)

 

600,- Kč (bez jména na čísle)

 

600,- Kč (bez jména na čísle)

 

 

Hamrman 70.3
Štafeta 3. členné štafety

 

 

   

 

Přihlášky a startovné:

Max. 30 štafet

 

 

 

 

Přihlášení a zaplaceni
do 28.2. 2017

1800,- Kč

 

 

 


   

Přihlášení a zaplaceni
do 19. 6. 2017

2400,- Kč

 

 

 

 

Přihlášení a zaplaceni
od 19.6 2017 (na místě)

2700,- Kč (bez trička a jména na čísle a darku)

 

 

 

 

Vrácení startovného

Startovné se nevrací (pouze při závažném důvodu je vrácení na organizátorovi závodu)

odhlášení do 27.2 - 100%

odhlášení do 31.3- 75%

odhlášení do 31.5 - 50%

odhlášení do 15.6 - 25%

odhlášení po 15.6 - startovné se nevrací.


Protesty

Písemně řediteli závodu s vkladem 300,-Kč nejpozději 30 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků. Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele.